زایگاتیست اخلاقی دگر شونده جلسه دوم - بخش دوم
بارگذاری نمایشگر، لطفا صبر کنید...
  • بازدید : 991
  • مدت زمان : 14:19
  • کامنت ها : 0
بخش دوم و پایانی فصل هفتم كتاب "پندارخدا" ریچارد داوکینز و نقد مصطفی حسینی طباطبایی.

کامنت ها (0)

نظرات برای این ویدئو غیر فعال شده است
سایر ویدئوها از admin فیلم‌های مرتبط