پاسخ به قرآن پژوهی مغرضانه، جلسه دهم (بخش دوم)

  • "پژوهشی در قرآن" نام برنامه ای است با اجرای کشیش مدبّر و با حضور دکتر ساسان توسلی که در شبکه های تبلیغ مسیحیت به زبان فارسی تولید شده است. تا به حال حدود 16 قسمت از این برنامه ها روی اینترنت قرار گرفته است که علاقه مندان می توانند اصل برنامه ها را از سایت یوتیوب دریافت کنند. به امید خدا، آقای طباطبایی قرار است به مطالب بیان شده در این برنامه ها پاسخ گویند. در این جلسه آقای طباطبایی به مطالب بیان شده در قسمت پانزدهم برنامه "پژوهشی در قرآن" می پردازد. خلاصه سخنان آقای طباطبایی در این جلسه: رحمت و بخشش در اسلام، خشونت در اسلام، عفو و بخشش در سیره پیامبر، عدالت و رحمت در قرآن، درباره آیاتی از قرآن که معمولا حمل بر خشونت اسلام می شود. معنای کلمه جهاد در قرآن، درباره آیات جنگ در سوره توبه و شان نزول این آیات، مسئله خشونت و جنگ در کتاب مقدس مسیحیان، آیا می توان خشونت های مسلمانان را به پای اسلام نوشت؟ در چه مواردی پیامبر اسلام فرمان قتل کسی را صادر می کرد؟ حکم مرتد در قرآن مجید و کتاب مقدس، حکم کار کردن در روز شنبه و دلیل کتاب مقدس بر آن، مسئله یهودیان بنی قریظه و مسلمانان در مدینه، حکم کشتن زنان و کودکان در اسلام.
  • امتیاز دهید: امتیاز یک امتیاز دو امتیاز سه امتیاز چهار امتیاز پنج
  • (1 رأی) icon star icon star icon star icon star icon star 
  • URL ویدئو:

  • URL تعبیه: